Xem Phụ lục > < Đóng phụ lục

Nhân giống gieo hạt

Từ hạt đến giá

Từ hạt đến giá. Nguồn: 23 and unfunny

Ai cũng đếm được có bao nhiêu hạt trong một quả cà phê, nhưng mấy ai đếm được có bao nhiêu quả cà phê trong một hạt.

Với nhân giống từ hạt, quan trọng nhất quả giống phải thuần, không qua thụ phấn chéo. Hạt giống phơi đến độ ẩm 30% – 40% được trộn chung với bột than, cho vào bao đay cùng túi chống ẩm có thể lưu trữ lâu. Bạn nào muốn nhập giống Bourbon, Typica, Geisha, v.v… nước ngoài về nước mình trồng thử – tốt nhất nên dùng cách này.

Nếu vườn có sẵn cây thuần chủng từ thời Pháp, nên dùng cách gieo đọt lá vào đất – đỡ phải đợi quả giống mọc, cũng không lo thụ phấn chéo. Gieo đọt lá của giống nào chắc chắn thành cây giống đấy.