Xem Phụ lục > < Đóng phụ lục

Nên chọn cách nhân giống nào

Nên chọn cách nhân giống nào

Mầm giống Geisha. Nguồn: sprudge.com

Một cây cà phê có tuổi thọ trên 20 năm nên đầu tư vào cây giống là việc quan trọng. Trước khi chọn giống, cần biết rõ mục đích nhân giống là gì để chọn phương pháp thích hợp.

Nhân giống từ hạt (hữu tính)

Để lập một vùng trồng mới thuần chủng, hoặc thay thế cây bị sâu bệnh, kém phát triển. Ví dụ: Trồng vườn cây Yellow Bourbon (Bourbon vàng) thuần chủng.

Nên nhớ rằng hoa cà phê thụ phấn chéo với giống khác cho quả giống không thuần, dẫn đến cây giống không thuần. Như ở vùng Cầu Đất và Đà Lạt, có nhiều cây Catimor không thuần giống, huống chi các giống cổ hơn do người Pháp mang vào như Bourbon, Typica từ những năm 1857. Thế nên đa số cà phê Arabica từ nước mình được gọi là Arabica blend, chứ không xác nhận là thuần một giống (single origin) Typica, Bourbon, hay Moka.

Với tình trạng này, cách nhân giống thuần chủng tốt nhất là giâm đọt lá của cây thuần giống cổ như Bourbon, Typica, Moka, v.v… Xem tiếp dưới đây để biết thêm về phương pháp này.

Nhân giống từ một bộ phận của cây cà phê (vô tính)

Giâm cành vào đất để trổ rễ thành cây non (giâm hom). Hom được cung cấp từ cây mẹ thuần. Cây con phát triển từ đọt lá của cây mẹ chắc chắn thuần giống của cây mẹ. Nếu vườn có một cây giống Bourbon cổ, nên dùng cây này làm nguồn cung cấp đọt lá, nhân thành nhiều cây Bourbon con.

Ghép cành, mầm và búp cà phê vào một thân cây khác. Để cải thiện chất lượng vườn sẵn có và tăng năng suất, nhưng tỉ lệ quả thuần giống ít. Ngay cả khi ghép chồi Typica lên thân Catimor trong vườn Catimor, cà phê thành phẩm chỉ được cho là Arabica blend vì hoa Typica vẫn thụ phấn chéo nhiều với hoa Catimor trong vườn. Cách này chỉ giúp cải thiện sản lượng và chất lượng cà phê nói chung.

So sánh thời gian từ lúc bắt đầu đến mùa thu hoạch đầu tiên:

Biện pháp Thời gian
Từ hạt 4 – 5 năm
Giâm hom 4 – 5 năm
Ghép cành 1 – 2 năm

Nếu vườn có cây cà phê tốt, giống có giá trị như Bourbon, Typica, Moka thuần chủng cộng với việc nhân giống tốt có thể nhân giống để bán giống cho vườn khác để tăng thu nhập.